Kennismaking

Een kennismakingsgesprek van een half uur is gratis en vrijblijvend.

Organiseren

De kosten voor hulp bij het organiseren zijn 45 euro per uur (incl. BTW).

Reiskosten

Binnen 10 kilometer (vanaf de stad Groningen) worden geen reiskosten in rekening gebracht. Daarbuiten zijn de reiskosten 0,25 euro per kilometer. Indien de benodigde reistijd meer dan 30 minuten bedraagt, worden de kosten berekend volgens de helft van het uurtarief.

Weer tijd en energie voor dingen die er echt toe doenHelder Organizing